Santanyí
El municipi de Santanyí renova el segell de Ciutat Amiga de la Infància d’UNICEF
Aquest Reconeixement d’UNICEF valora la labor de l’Ajuntament de Santanyí.
ajsantanyi.net 07/12/2023 - 12:08:11

El municipi de Santanyí renova el segell de Ciutat Amiga de la Infància d’UNICEF

L’Ajuntament de Santanyí pot dir, amb molta satisfacció que, el passat 27 de novembre de 2023, la Secretaria Permanent la Iniciativa Ciutats Amigues de la Infància, conformada per representants del Ministeri de Joventut i Infància, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), l'Institut Universitari de Necessitats i Drets de la Infància i l'Adolescència (IUNDIA) i UNICEF Espanya, va acordar Renovar el Reconeixement a l'Ajuntament de Santanyí com a Ciutat Amiga de la Infància en el marc de la Convocatòria de Reconeixements 2023. És a dir, el municipi continuarà sent una Ciutat Amiga de la Infància 4 anys més, fins l’any 2027.

Aquest Reconeixement d’UNICEF valora la labor de l’Ajuntament de Santanyí, en aliança amb altres actors, i especialment amb els seus destinataris, els nins i nines de Santanyí, per a protegir i garantir el compliment dels seus drets i liderar un procés continu d'implementació estratègica de mesures, en qualsevol circumstància, que tenen un impacte tangible en el seu benestar. Ser part de la xarxa de Ciutats Amigues de la Infància implica compartir una mateixa visió: que tot nin, nina i adolescent pugui desenvolupar-se plenament al municipi de Santanyí, perquè el progrés de la infància és el progrés de tots. És una inversió en la infància que té un impacte positiu, present i futur, transformador de la realitat de la infància i de tota la societat.

Des de fa gairebé 10 anys l’Ajuntament ha treballat activament en la promoció d’aquests objectius i visió. 10 anys en els quals, a partir de la feina conjunta entre els diferents agents implicats, hem pogut fer el municipi més amigable per tota la infància i l’adolescència. Sense la feina de tots aquests agents, com els centres educatius i els tècnics municipals, aquest projecte no seria possible.

Però el camí no s’acaba aquí. Amb aquesta nova empenta que representa la renovació de segell CAI per part d’UNICEF, l’Ajuntament seguirà treballant en aquest compromís amb la infància i l’adolescència. La principal eina per assolir aquest objectiu serà el nou Pla Local d’Infància i Adolescència (PLIA) aprovat el passat dia 9 de novembre per part del Ple Municipal. Un document que recull totes les necessitats i idees de millora al voltant de les polítiques d’infància i adolescència al municipi. El PLIA, a més, preveu la creació de mecanismes que garanteixin l’èxit en el desenvolupament del projecte, com són els espais de coordinació entre àrees municipals i l’establiment d’un sistema d’indicadors per mesurar aquest desplegament.


Reciente
Visto
Comentado