GOB
El GOB reclama a la Conselleria de Transició Energètica que denunciï la incoherència del Pla de Ports amb els objectius de canvi climàtic
Des del GOB veim amb preocupació l'actual redacció del Pla General de Ports.
gobmallorca.com 21/10/2021 - 16:33:50

El GOB reclama a la Conselleria de Transició Energètica que denunciï la incoherència del Pla de Ports amb els objectius de canvi climàtic

Des del GOB veim amb preocupació l'actual redacció del Pla General de Ports, pendent d'aprovar, que no ha incorporat les oportunes i encertades observaciones que va fer la DG d'Energia i Canvi Climàtic.

Per desgràcia el document final que presenta Ports (EAE) és una burla de tots els requeriments que li va fer la Comissió de Medi Ambient, entre d'altres dels de la DG d'Energia i Canvi Climàtic. Pensam que no està disposat a modificar res (llevat de les les rampes de Cala Gamba i Can Pastilla, per tota la controvèrsia generada).

Pel que fa a mesures de mitigació de Canvi Climàtic, en compliment de la Llei 10/2019 de 22 de febrer, no incorpora res al Pla, llevat d'instal·lar plaques solars a aparcaments, llums LED i posar endolls per recàrrega de cotxes, que ens sembla molt bé, però del tot insuficient per l'abast i influència que podria tenir aquest Pla de Ports.

Demanam a la DG d'Energia i Canvi Climàtic que utilitzi tots els instruments possibles per a que aquest Pla de Ports no contribueixi l'augment d'emissions a l'atmosfera, com ens temem que farà, pels següents motius:

l'augment de tràfic marítim que representa (mínim 2.000 amarraments nous (no es veu clar la quantitat a la redacció final); 1.490 places noves a marines seques; 178 places noves a pantalans nous; 302 places a boies a l'exterior dels ports; un informe de capacitat de càrrega que preveu 35.000 d'embarcacions per tota la costa, un Pla de foment del turisme nàutic forani, un Pla de foment de la nàutica entre la població local, la promoció dels xàrters -lloguer de barques a motor i motos aquàtiques encara més del que hi ha..)
• les emissions que representen les obres que tenen previstes
• l'afectació de les mateixes a espais protegits per Directives europees, entre ells praderes de fanerògames com la posidònia, que minvaran la seva capacitat d'absorció de CO2. Com també ho minvarà l'increment de tràfic marítim previst, per la turbidesa, renou, fondejos sobre posidònia que es produiran...

A l’efecte del que disposen els articles 1, 2 i 3 d’aquesta llei, el Govern ha d’impulsar, en els diversos sectors de l’acció pública, polítiques que contribueixin eficaçment a la lluita contra els efectes del canvi climàtic i a la transició cap a un model energètic sostenible. Aquestes polítiques s’han d’inspirar, entre d’altres, en els criteris generals següents:

1. En el sector del turisme s’ha d’avançar cap a un model més sostenible, menys consumidor de recursos i més respectuós amb el territori, que sigui menys vulnerable als efectes del canvi climàtic. El Pla de Ports té una dimensió turística quasi total, per tant hauria de complir aquesta disposició.
8. En l’àmbit del transport marítim i aeri s’han d’impulsar mesures de col·laboració amb les autoritats estatals per aconseguir la reducció d’emissions i la reducció de la vulnerabilitat al canvi climàtic en l’àmbit del transport marítim i el transport aeri, però res d'això està conemplat al Pla.

Per tot això, reclamam a la DG d'Energia i Canvi Climàtic que no emetin un informe favorable a aquest Pla fins que:

no hagi canviat la seva política estratègica i definit un model que de veres sigui sostenible i compleixi la Llei en tots els preceptes més adalt detallats.
• s'hagi fet un estudi de capacitat de càrrega condret, que incorpori estudis de l'estat del fons marins i masses d'aigua(consultarhttps://www.informemarbalear.org/) perquè aquest límit d'embarcacions també ha d'afavorir la disminució d'emissions necessàriament.
• s'incorpori la promoció de les embarcacions sostenibles,
• es posi límits i condicions al lloguer turístic d'embarcacions.

I també demanam a la DG d'Energia i Canvi Climàtic que calculi (ja que no ho fa PortsIB) el que suposarà en emissions l'increment de tràfic marítim que implica aquest Pla, segons dades del mateix Pla d'augment d'amarraments, com a mínim.

 

Reciente
Visto
Comentado