EUIB
EUIB PROPOSA COORDINACIÓ ENTRE LES INSTITUCIONS PER FRE FRONT A LA CRISI DE LA COVID 19
Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) manifesta el seu suport a les mesures restrictives que ha aplicat la conselleria de Salut.
prensaeuib 14/01/2021 - 17:33:08
EUIB PROPOSA COORDINACIÓ ENTRE LES INSTITUCIONS PER FRE FRONT A LA CRISI DE LA COVID 19
 
  Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) manifesta el seu suport a les mesures restrictives que ha aplicat la conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears, aquestes han produït el control de la pandèmia, des d'EUIB sabem que són impopulars però estrictament necessàries. 

Pel que fa les conseqüències de les mesures, entenem que s'han d'aplicar de manera urgent. la situació d'autònoms i microempreses de tot caire és en molts de casos molt precàries. Més encara quan aquestes generen i sostenen la immensa majoria de llocs de feina. Per tant d'es d'EUIB confiem en que el Govern, ofereixi una línia d'estímul econòmic enfocat  les empreses de menys de 10 treballadors afectades per la crisi de la COVID-19, superior als 15 milions d'euros que s'emeteren en ajudes directes durant el 2020. Ja que en molta gent va quedar fora, siguin una quantia clarament insuficient. 

Per altre banda EUIB proposa una major coordinació entre el Govern, Consells Insulars i els diferent ajuntaments, per coordinar les ajudes i fer fons comuns que permetin agilitzar tràmits i incrementar el nombre de beneficiaris possibles. Salvar el teixit productiu de petites, microempreses i autònoms és fonamental per evitar l'acumulació de nínxols de negoci per part de les grans empreses. Aquesta coordinació i borsa comuna d'ajuts haurien d'ajudar a dues coses fonamentalment, primer l'increment de capital per a les ajudes i segon per agilitzar tràmits reduint el nombre de sol·licituds que les diferents empreses i persones haurien de realitzar. Dins aquesta borsa, hauria de ser gestionada bàsicament per les institucions més properes a la ciutadania que evidentment són els ajuntaments. Avançant entre totes les institucions per trobar més, millors sol·lucions i agilitat que és una necessitat. 

L'any passat els ajuntaments demostraren ser molt més àgils que el Govern de les Illes Balears, fet que hauria de fer-nos reflexionar e incrementar el paper que juguen actualment els ajuntaments amb fons que provinguin del Govern. 
 
 
Reciente
Visto
Comentado