Convocatòria ajudes micropymes
"Convocatòria d'ajudes per a autònoms i empreses de 5 treballadors o menys per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic del covid-19 "
Aquesta subvenció acabava l'any passat (setembre 20).
manacor.org 13/01/2021 - 16:02:32
Convocatòria ajudes micropymes


Per a la vostra informació:
"Convocatòria d'ajudes per a autònoms i empreses de 5 treballadors o menys per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic del covid-19 " (ajudes directes del Consell de Mallorca-Secció de Promoció Econòmica )

Aquesta subvenció  acabava l'any passat (setembre 20), algunes persones la van presentar pq noltros els varem donar informació des de Comerç però algunes no hi van ésser a temps o no tenien factures per justificar. Aquesta subvenció, de màxim 1000 euros ara s'ha prorrogat fins a final de febrer de 2021.
Només es pot demanar per a la línea 1 perquè la línea 2 ja s'ha esgotat el credit. A aquesta línea s'inclouen como despesa subvencionable entre d'altres : productes sanitaris, elements per adaptar el local a les limitacions de contacte físic, formació i consultoria mampares, biombos o elements similars ...(es poden incloure les mampares de tancament de les terrasses dels bars m,informen des de la Càmara de Comerç).
Els documents es poden registrar d'entrada a les oficines de la Conselleria d'Agricultura de Manacor a la Via Portugal o bé a la Conselleria d'Afers Socials del C/José López, devora la ONCE.
Si necessitau més informació poden entrar a la pàgina web de la Càmara de Comerç de Mallorca-Covid19-Ayudas Micropymes (más información)-Sede Electrónica Consell de Mallorca (descargar documentación). 

O també al Consell de Mallorca, Secció de Promoció Eonòmica, Plaza del Hospital, 4, 07012 Palma,   Tel 971121973.
 
 
Reciente
Visto
Comentado