2018, any en el qual la xifra total d’envasos recollits era de 348.760 quilos.
El reciclatge d’envasos augmenta un 200% amb la implantació del nou sistema de recollida durant el primer semestre de 2019 s’han recollit un total de 411.880 quilos a tot el municipi d’Inca
El mes d’agost es compleix un any de la implantació del nou sistema de retirada de residus al municipi d’Inca, que va començar amb la implantació de la recollida porta a porta al barri de Crist Rei.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 12/08/2019 - 09:35:00
136.740 quilos d’envasos durant els primers sis mesos de l’any. De fet, enguany només durant el primer semestre els ciutadans del municipi jan han reciclat més envasos de plàstic, llaunes i brics que durant tot el 2018.

El reciclatge d’envasos augmenta un 200% amb la implantació del nou sistema de recollida. Durant el primer semestre de 2019 s’han recollit un total de 411.880 quilos d’envasos a tot el municipi d’Inca. Aquesta xifra representa un augment de més del 200% respecte a l’any 2018, que es varen recollir 136.740 quilos d’envasos durant els primers sis mesos de l’any. De fet, enguany només durant el primer semestre els ciutadans del municipi jan han reciclat més envasos de plàstic, llaunes i brics que durant tot el 2018, any en el qual la xifra total d’envasos recollits era de 348.760 quilos.

Pel que fa al paper i cartó, els inquers i inqueres han reciclat un total de 505.900 quilos entre els mesos de gener i juny de 2019. Concretament un 37% més respecte al mateix període de l’any anterior, que es varen recollir 369.420 quilos de paper i cartó. D’altra banda, en comparació amb el primer semestre de 2018, el volum de vidre recollit també s’ha incrementat més d’un 36%. L’any 2018 es varen retirar 209.420 quilos de vidre durant el primer semestre, xifra que ascendeix a 285.280 quilos durant els primers sis mesos de l’any 2019.

És gràcies a l’esforç dels ciutadans que hem aconseguit incrementar la recollida selectiva”, ha assenyalat María del Carmen Oses, regidora de Serveis de l’Ajuntament d’Inca.

Aquestes xifres tan positives posen de manifest el compromís dels inquers i les inqueres amb el reciclatge i el medi ambient. És gràcies a l’esforç dels ciutadans que hem aconseguit incrementar la recollida selectiva”, ha assenyalat María del Carmen Oses, regidora de Serveis de l’Ajuntament d’Inca.

El mes d’agost es compleix un any de la implantació del nou sistema de retirada de residus al municipi d’Inca, que va començar amb la implantació de la recollida porta a porta al barri de Crist Rei. Després, de manera progressiva s’està incorporant el nou sistema de recollida a la resta de zones d’inca, combinant tres tipus de recollida: la recollida porta a porta, la recollida porta a porta mixta i els punts de recollida amb 5 contenidors per cada una de les fraccions, que es posarà en marxa en breu.

Virgilio Moreno, Batle d’Inca, ha destacat que “la implantació del nou sistema de recollida ha suposat un repte per al municipi, que gràcies a la implicació dels veïns que s’han adaptat molt ràpidament als canvis, està donant molt bons resultats i anam assolint els objectius establers en matèria de reciclatge. Tot i això, encara queda molta feina a fer”.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado


1
1
Manuel Rosas Serra
Bien por Inca A ver cuando se podrá decir lo mismo de Manacor. Es l municipio de la Part Forana , que mejor paga a los operarios de la limpieza viaria y de recogida devresiduos , y por el contrario es el que más sucio y dejado está.