Haurà de ser ratificada per la junta de propietaris que es realitzarà en breu temps.
S’ha constituït la directiva de la junta de propietaris del tercer polígon per gestionar el desenvolupament de la zonai i sorteig dels 24 horts urbans ecològics que han quedat lliures al Parc des Serral de ses Monges
L'objectiu és, per una banda satisfer la demanda que hi ha i per l'altra, fomentar el cultiu ecològic a aquesta zona. Des de l'àrea de Medi Ambient s'ha aprofitat l'acte per tal de fer una crida perquè després..
AGENCIA MANACORNOTICIAS 11/01/2018 - 06:54:00
Així mateix, una vegada constituït de manera formal en nou òrgan directiu, s’hauran d’iniciar els tràmits necessaris per a la urbanització del polígon.

S’ha constituït la directiva de la junta de propietaris del tercer polígon per gestionar el desenvolupament de la zonai. En una reunió informativa dels propietaris del tercer polígon s’ha donat a conèixer la futura junta directiva. La presidència estaria ocupada per Joan Ramis i el secretari seria Miquel Reus. Aquesta decisió haurà de ser ratificada per la junta de propietaris que es realitzarà en breu temps. El Consistori inquer comptarà amb un representat dins la junta, per tal de contribuir en el desenvolupament de la zona. Així mateix, una vegada constituït de manera formal en nou òrgan directiu, s’hauran d’iniciar els tràmits necessaris per a la urbanització del polígon.

Cal esmentar que en el mes de juny de 2015 es va aprovar un canvi en la gestió del tercer polígon i, en lloc de gestar-se pel sistema de cooperació, on la iniciativa majoritària era pública (municipal), va passar a ser per compensació; és a dir, es convertí en un polígon d'iniciativa privada. Aquest canvi es va ser aprovat per la junta de govern de l’Ajuntament d’Inca, ja que abans es regia pel sistema de cooperació. El tercer polígon d'Inca porta anys tramitant-se. El pla parcial està aprovat, però àdhuc falten diverses autoritzacions perquè puguin iniciar-se les obres.

Des de l'àrea de Medi Ambient s'ha realitzat el sorteig dels 24 horts urbans ecològics que han quedat lliures al Parc des Serral de ses Monges.

Es sortegen els horts urbans que han quedat lliures al Parc des Serral de ses Monges. Des de l'àrea de Medi Ambient s'ha realitzat el sorteig dels 24 horts urbans ecològics que han quedat lliures al Parc des Serral de ses Monges. El tinent batle de Medi Ambient, Àngel Garcia, acompanyat dels tècnics de l'àrea, han explicat als interessats les condicions i les novetats. «S'ha decidit que a la vista de la llarga llista d’espera amb gent que feia més tres anys que esperava, fer aquesta acció aprofitant que s’ha ampliat el nombre de parcel·les», ha explicat Garcia. Així cada persona ha escollit, de dins una bossa, un nombre que corresponia a una parcel·la. La pròxima passa serà formalitzar l'adjudicació mitjançant un contracte on s'especifica la duració de la cessió i les normes d'ús d'obligat compliment. Aquests espais són possibles perquè han expirat les concessions que es feren fa cinc anys.

La principal novetat és que al Parc des Serral de ses Monges s'ha ampliat la zona dels horts urbans ecològics; passant de tenir 28 parcel·les a 36 parcel·les. L'objectiu és, per una banda satisfer la demanda que hi ha i per l'altra, fomentar el cultiu ecològic a aquesta zona. Des de l'àrea de Medi Ambient s'ha aprofitat l'acte per tal de fer una crida perquè després de l'estiu quedaran buides unes quantes parcel·les i la gent pot sol·licitar el seu ús. Cal recordar que hi ha algunes zones que estan reservades per centres escolars del municipi perquè puguin realitzar aules de natura. 

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado