Altraveu comunica públicament la seva sortida de l’Espai Na Camel·la
Manacor: Altraveu comunica públicament la seva sortida de l’Espai Na Camel·la. Aprofita per expressar la seva tristesa per la dissolució de la Coordinadora d’Entitats i el descontentament per l’actual estat del Casal
La creació d’aquests espais genera economia social, participació i cooperativisme i, en definitiva, una capacitat emancipadora pels ciutadans, més necessària que mai en els temps que vivim.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 16/11/2017 - 08:40:00
Aprofitam per expressar la nostra tristesa per la dissolució de la Coordinadora d’Entitats i el nostre descontentament per l’actual estat del Casal. Així mateix expressam la nostra preocupació..

Altraveu comunica públicament la seva sortida de l’Espai Na Camel·la. Aprofita per expressar la seva tristesa per la dissolució de la Coordinadora d’Entitats i el descontentament per l’actual estat del Casal. Des d’Altraveu volem comunicar públicament la nostra sortida de l’Espai Na Camel·la i de la Coordinadora d’Entitats, que dia 30 d’octubre es va dissoldre formalment. Aprofitam per expressar la nostra tristesa per la dissolució de la Coordinadora d’Entitats i el nostre descontentament per l’actual estat del Casal. Així mateix expressam la nostra preocupació pel futur d’aquest espai. L’Espai Na Camel·la es va crear fa uns anys amb les següents finalitats:

Dotar les entitats sense ànim de lucre de Manacor d’un espai digne per a

desenvolupar la seva activitat. Les entitats i persones que treballen en l’àmbit

social, educatiu i cultural necessiten un espai que cobreixi les seves demandes.

• Dotar Manacor d’un punt de trobada per a la ciutadania. Pretén ser un espai on es

trenca l’aïllament, s’intercanvien opinions, idees i experiències i es creen i/o es

consoliden amistats.

• Oferir un ventall ampli d’activitats socials, educatives i culturals.

• Fomentar la participació ciutadana. Són els mateixos ciutadans i ciutadanes els qui

mantenen vius aquests tipus d’equipaments, acudint-hi, participant-hi i proposant

les activitats que s’hi organitzen.

• Promoure l’associacionisme dins Manacor. Dotar les associacions d’informació i

d’espais adequats d’ús compartit i, en general, donar suport infraestructural perquè

les entitats puguin dur a terme les seves activitats amb el màxim de facilitats.

Consideram que aquests objectius no s’han acomplit i, essent així, voldríem exposar una

sèrie de consideracions sobre l’experiència que hem tengut al Casal i la nostra tasca com

associació:

1) Tristament, no hem pogut acomplir els nostres objectius principals: crear una sala

polivalent, dinamitzar el Casal i aconseguir-ne la plena gestió cívica, que era un dels

principals motius pels quals ens vàrem engrescar a formar part de l’Espai na Camel·la.

2) No hem pogut dur a terme la nostra tasca com a associació –concerts, xerrades,

projeccions, etc.– i la nostra feina a l’Espai na Camel·la s’ha vist reduïda a la gestió i

organització de la Coordinadora i les reunions periòdiques amb el Consell.

3) La relació amb el Consell, conformat per representants de l’Ajuntament i de les

entitats, ha estat poc productiva, tant en general, pel que fa a l’atenció de les peticions

de la Coordinadora, com pel que fa a les demandes de la nostra associació en

concret. Els entrebancs burocràtics, la falta suport i voluntat política han fet que en dos

anys la nostra associació no hagi pogut dur a terme una programació amb normalitat.

No hem disposat dels espais necessaris i quan hem hagut de lluitar contra això –com

en el cas de l’ús del pati de na Camel·la– tant nosaltres com a entitat com la

Coordinadora, ens hem vist apartades i oblidades per les institucions municipals,

concretament pel Departament de Cultura i els representants de l’Ajuntament que

formen part del Consell. Entenem doncs, que aquelles que haurien de vetllar perquè

associacions com la nostra tinguéssem un mínim de recursos per a poder subsistir i

dinamitzar la cultura de Manacor no ens han recolzat quan més ho necessitàvem.

4) Consideram que existia i existeix una contraposició de projectes pel Casal. La

Coordinadora ha intentat impulsar un model assembleari i autogestionat, que fomenti

l’associacionisme, la vida cultural de Manacor i la participació ciutadana real i efectiva,

tal com marquen els seus objectius. Per contra, ens hem trobat amb un Ajuntament

que no ha sabut delegar aquest espai a les entitats i no ha comptat amb les

aportacions i idees de les entitats, tot fomentant un model continuista i paternalista.

5) Pensam també que la problemàtica de l’Espai Na Camel·la és traslladable al municipi

en general, sobretot si parlam de les demandes que qualsevol associació pugui fer a

l’Ajuntament també fora del Casal. Existeix una falta de suport als problemes i

necessitats reals d'un gran nombre d'associacions de Manacor, que trobarien resposta

amb l'habilitació d'un espai polivalent on poder fer concerts. En aquest sentit,

existeixen antecedents clars que exemplifiquen aquesta problemàtica i que ens

afecten a tots i totes. Per exemple, l'intent fallit de realitzar el Primer Certamen de

Música Jove Contemporània a Manacor –proposta d'Art Jove, de Palma– o els

problemes que varen tenir l'organització d’Amics del Nepal, que ni tan sols varen

disposar de carpes per a poder dur a terme les activitats amb normalitat. Tots dos

esdeveniments no es varen poder realitzar com estava planificat a causa de la pluja.

6) Per concloure, la sortida d'Altraveu i dissolució de la Coordinadora fa visible la

dificultat de treball conjunt amb l'administració pública. Creiem que si no es produeix

un canvi en les pràctiques i discursos des de dins l'Ajuntament, les associacions de

Manacor estan encaminades a la precarietat, a l'estancament i finalment a la desaparició. No podem pretendre ser la capital de Llevant si ni tan sols podem disposar dels recursos mínims que fan ciutat a una ciutat: centres cívics, casals de joves i de gent gran, casals de barri o espais culturals polivalents, entre tants altres. La creació d’aquests espais genera economia social, participació i cooperativisme i, en definitiva, una capacitat emancipadora pels ciutadans, més necessària que mai en els temps que vivim.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado