Ses Salines
Ses Salines acull el nou sistema telemàtic de la ATIB per pagar l’IBI i altres rebuts
El contribuent podrà pagar tots els seus rebuts via Internet o domiciliar-los i descarregar i imprimir totes les notificacions.
ajuntamentsessalines 15/05/2018 - 16:19:42

Ses Salines acull el nou sistema telemàtic de la ATIB per pagar l’IBI i altres rebuts

El contribuent podrà pagar tots els seus rebuts via Internet o domiciliar-los i descarregar i imprimir totes les notificacions.

L’Ajuntament també insta a la ATIB a accelerar la formació del personal administratiu municipal per accedir a la informació de la recaptació.

L’Ajuntament de Ses Salines acollirà el nou sistema telemàtic d’enviament d’avisos pel pagament de l’Impost de Béns Immobles (IBI) i altres rebuts per tal de facilitar la recaptació entre els usuaris.

Segons ha explicat el batle, Bernat Roig, el nou sistema no afectarà als contribuents que tenguin els rebuts domiciliats mentre que la resta de ciutadans rebran notificacions, on se’ls facilitarà un codi amb el que podran descarregar tots els avisos de rebuts.

Així, el contribuent podrà pagar els rebuts per Internet, domiciliar-los, o imprimir els avisos per pagar a través de les entitats bancàries desitjades “tal i com s’ha fet sempre”, o, inclús anar a l’oficina de la Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), on li imprimiran tots els avisos que desitgi. “Una opció pensada per a la gent major que no està massa familiaritzada amb l’ús de les noves tecnologies”.

El batle considera que aquest sistema telemàtic, que respon a la normativa vigent sobre la implementació gradual de l’Administració Electrònica, pretén evitar casos en què, involuntàriament, “els ciutadans deixaven rebuts pendents i, en no abonar-los en el termini establert, havien de pagar recàrrecs o despeses bancàries, entre altres perjudicis”.

Bernat Roig ha volgut recalcar que si un ciutadà perd el codi, pot anar en qualsevol moment a les oficines de la ATIB on li tornaran a reposar.

FORMACIÓ

El ple municipal celebrat aquest dilluns també va aprovar per unanimitat exigir a la ATIB que acceleri la formació del personal administratiu municipal, concretament dels departaments d’Intervenció i Comptabilitat, per tal de que puguin tenir els coneixements necessaris per fer consultes al programa de la ATIB i per poder accedir a la informació de la recaptació municipal de tributs.

Necessitam que el personal administratiu de l’Ajuntament tengui la formació necessària per poder saber, en tot moment, en quin punt es troben els expedients de recaptació de tributs que afecten el municipi”, diu el batle, qui afegeix que “s’ha fet la petició de que els nostres funcionaris puguin fer el curset de formació necessari per accedir al programa tributari de la Comunitat i fer consultes en reiterades ocasions, sense que, de moment, ens hagin donat una resposta, la qual cosa endarrereix molt el funcionament adequat de la nostra administració municipal. Una petició reiterada efectuada per part de molts ajuntaments”.

 

Reciente
Visto
Comentado