Socialistes d'Inca
Els Socialistes d’Inca demanam a l’Estat poder disposar dels 14 milions d’euros de superàvit de l’Ajuntament per reinvertir en la ciutat
En el proper plenari de gener, presentarem una moció per tal que l’Estat modifiqui la Llei d’Estabilitat Pressupostària.
socialistesinca.org 16/01/2018 - 13:31:32

Els Socialistes d’Inca demanam a l’Estat poder disposar dels 14 milions d’euros de superàvit de l’Ajuntament per reinvertir en la ciutat

En el proper plenari de gener, presentarem una moció per tal que l’Estat modifiqui la Llei d’Estabilitat Pressupostària.

Virgilio Moreno subratlla: “És inadmissible que l’Estat es recolzi en els ajuntaments per rebaixar el seu propi dèficit”

Des que va començar a caminar la legislatura, a Inca sempre hem tingut com a prioritat ampliar drets i millorar els serveis. Lobjectiu sempre ha estat el mateix: fer d’aquesta ciutat, un lloc millor per viure.

Malauradament, en aquest camí, sempre ens hem acabat topant amb el mateix obstacle, Montoro i el PP, que no aturen de posar pals a les rodes del desenvolupament del conjunt dels municipis i en especial d’Inca. La seva Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Pressupostària, més que estabilitat i sostenibilitat, aporta una desigualtat insostenible.

És inconcebible que els ajuntaments amb superàvit, tenint els doblers al banc, no els puguin reinvertir en els municipis, tot i garantir no incórrer en deute. I és que amb gairebé una xifra de 500 milions d’euros de superàvit per part dels ajuntaments de les Illes Balears i en concret de 14 milions d’euros als comptes de l’Ajuntament d’Inca, serien molts els projectes i polítiques socials que es podrien duu a terme a la ciutat.

Són motius més que suficient perquè els Socialistes d’Inca presentem en el proper plenari del mes de gener, una moció per la modificació de Llei d’Estabilitat Pressupostària. L’aplicació de la  regla de despesa sobre les administracions locals no permet que els ajuntaments puguin reinvertir els superàvits que s’estan generant. Un despropòsit impropi d’un Estat modern que fa que Montoro imposi una regla de despesa tirànica, que impedeix convertir la riquesa que estam generant en benefici immediat de tota la ciutadania, donant resposta a les seves necessitats. 

Virgilio Moreno secretari general dels Socialistes d’Inca i batle de la ciutat, ha manifestat que “està clar que amb els objectius fixats per l’Estat i complits de forma anticipada per part dels ajuntaments, és evident que el Govern de l’Estat es recolza en els ajuntaments per rebaixar el seu propi dèficit”.

Diferents iniciatives s’han presentat des del Grup Parlamentari Socialista el Congrés dels Diputats, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMPS), a la FELIB, per aconseguir una modificació de la regla de despesa que permeti disposar els ajuntaments dels recursos que ara mateix no poden invertir.

Finalment, Moreno valora que s’hauria de replantejar l’aplicació de les taxes de reposició dels efectius de les administracions locals per permetre als ajuntaments ampliar les seves plantilles en relació a la gestió dels serveis que han de prestar de manera prioritària, com administració més propera a les problemàtiques de la ciutadania.​


Reciente
Visto
Comentado